ANBI

ANBI

De Stichting Dordse Kerk beschikt over een ANBI-erkenning. Dat betekent dat giften aan de stichting in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.

Ook een legaat of erfenis is in dat geval belastingvrij te ontvangen.